La Inspecció Tècnica de Bars, Restaurants i Hotels consisteix en un servei de diagnòstic que ofereix Auditgourmet Consulting, per un mòdic preu, es fa un anàlisis dels comptes de l’empresa. Els albarans, les mermes, el compte d’explotació, recursos humans, despeses generals o revisió de cumpliment de normativa bàsica. Tots els aspectes es tenen en compte. Un cop finalitzat, s’entrega al client un informe detallat amb el diagnòstic.

 

Comments are closed.