audit intern 300x300

Audintern

Amb el principal objectiu d’optimitzar els recursos existents y reduir les despeses sense disminuir la qualitat del producte ofertat, persones del nostre equip passen a formar part de l’equip del seu establiment, durant el període pactat, per establir nous paràmetres i directrius que beneficiaran el seu negoci, actuem en els següents departaments:

· Departament de Sala
-Protocol de servei (recepció, servei i comiat)
-Control de timing sala-cocina
-Tècniques d’up-selling “venta directa”
-Control de compres de Begudes i inventari
-Elaboració de carta de vins
-Elaboració de carta de cocktails y fitxes de producció
-Gestió de RRHH

· Departament de cuina
-Gestió d’aliments (compres, recepció, elaboració, emmagatzematge i inventaris)
-Anàlisis i millores d’oferta gastronòmica
-Gestió de RRHH
-Processos de producció (escandalls, fitxes de producció)

· Departament d’administració
-Control de compres
-Comparació d’albarans i factures
-Gestión de nóminas y RRHH
-Proveïdors
-Llicències