auditextern nou 300 x 300

Audiextern

Un conjunt de serveis completament a la carta:

- Recerca d’espais i establiments (gestió de traspassos i llicències)
- Diseny d’interiors i execució d’obres (qui millor per dissenyar el seu espai de treball que professionals que entenen les seves necessitats, les dels seus col·laboradors i les dels seus clients.) Creem espais personalitzats, funcionals, ergonòmics, equilibrats i atractius.
- Diseny gràfic (disseny de la imatge gràfica del seu establiment en concordància amb l’espai i l’oferta gastronòmica)
- Assessorament jurídic i fiscal (especialitzat en Hostaleria)
- Assessorament psicològic (teràpies grupals, resolució de conflictes de grups de treball i sel·lecció de personal segons el perfil cercat)
- Formacions específiques (cockteleria, sala, cuina, somelieria…)
- Auditories
- Riscos laborals
- Suport informàtic
- Estudis de mercat
- Asessorament de proveïdors

cada un d’aquests serveis es poden contractar per separat